Мета: ознайомити з можливостями використання матеріалу фізичного змісту на уроках  біології