Мета курсу ознайомити слухачів з вимогами до сучасного уроку та шляхами підвищення його ефективності.