Метою курсу є розкриття можливостей використання матеріалу астрономічного змісту в навчачально-виховному процесі з хімії, що сприятиме активізації пізнавального інтересу учнів, розширення їх кругозору