Учителі англійської мови Група № 92

Концепція "Нова українська школа" акцентує на формування в учнів 10 ключових компетентностей, серед яких і компетентності у природничих науках і технологіях.  Англійська мова, як шкільна дисципліна, має певний потенціал для реалізації положень Концепції. 

Ґендерна рівність наразі стає центральним показником розвитку кожної країни, а в умовах глобалізації сучасне суспільство вимушене щоразу звертатися до проблем ґендерної нерівності. Досягнення ґендерної рівності є ключовим елементом у реалізації захисту прав людини, підтримки демократії та забезпечення принципу верховенства права.                                         


Курс передбачає систематизацію знань щодо основних орфоепічних, акцентологічних, лексичних і граматичних норм сучасної української літературної мови; удосконалення культуромовних якостей учителя англійської мови.

Слухачі курсу дізнаються, що читають учні ХХІ століття, яке значення має для них бібліотека. Виконавши практичні завдання, дізнаються нові прийоми формування мовленнєвої компетентності здобувачів освіти. 

Мета курсу

Ознайомитись з інтерфейсом слухача середовища дистанційного навчання Moodle.

Навчитися працювати з основними елементами  та ресурсами дистанційного курсу.