Програма компетентнісно та діяльнісно орієнтованого варіативного модуля

 • Мета модуля: 
 • формування інформаційно компетентного педагога здатного до самоосвіти й саморозвитку;
 • ознайомлення з QR-технологіями та методиками їх використання в навчанні та повсякденному житті;
 • побудова власного освітнього QRутого середовища
 • Завдання модуля:
 •                 Систематизувати знання щодо:
 • мобільного навчання за допомогою мобільних пристроїв, яке тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням.;
 • можливостей створення, кодування й декодування (розпізнавання) інформації та доступу до навчальних матеріалів на мобільному пристрої;. 
 • використання магії QR-кодів у навчанні, бібліотечних заняттях, музейних заходах та в повсякденному житті.
                Сформувати вміння (навички):

 •  кодувати власні підказки, а потім роздрукувати отриманий QR-код разом із завданням.
 • проводити з учнями (слухачами курсів) інтерактивну розповідь за допомогою QR-кодів;
 • створювати QRуті казки, QR-вікторини, QRуті уроки, QRуті презентації;
 •  готувати і проводити QRуті екскурсії по школі, ігри з QR-кодами, QRуті бібліотечні та музейні заняття.
 •                 Розвинути установки до:
 • створення магічних QR-кодів у різних програмах;
 • використання магічних QR-кодів у навчанні і соціумі;
 • зчитування різних типів QR-кодів (перетворення чорного квадрату в пізнавальну інформацію);
 • взаємодії між закладами освіти та сім'ями учнів з використанням QR-кодів та мобільних пристроїв.
 •                     Очікувані навчальні результати:
 • знання:
 • мобільного навчання за допомогою мобільних пристроїв;
 • створення, кодування й декодування (розпізнавання) інформації та доступу до навчальних матеріалів на мобільному пристрої;.
 •  використання QR-кодів у навчанні та повсякденному житті
 •  вміння:
 • кодувати власні підказки, а потім роздрукувати отриманий QR-код разом із завданням.
 • проводити з учнями (слухачами курсів) інтерактивну розповідь за допомогою QR-кодів;
 • створювати QRуті казки, QR-вікторини, QRуті уроки, QRуті презентації;
 • готувати і проводити QRуті екскурсії по школі, ігри з QR-кодами, QRуті бібліотечні та музейні заняття. 
 • установки до:
 • створення QR-кодів у різних програмах;
 • способів використання QR-кодів у навчанні і соціумі;
 • програм для зчитування різних типів QR-кодів;
 • взаємодії між освітніми установами та сім'ями учнів з використанням QR-кодів та мобільних пристроїв.
                         Структура модуля


Мета курсу: Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів здатності стратегічно мислити; моделювати та впроваджувати нові ідеї, інновації, теорії стратегічного менеджменту

Дистанційний курс для вчителів-тьюторів та управлінців ЗНЗ та ПТНЗ

Мета і завдання:

 • Оперувати нормативними актами при вирішенні проблемних ситуацій в плануванні і організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ;
 • Розробити  інтегрований навчальний  проект  та/або методичні рекомендації дистанційного навчання  учнів ЗНЗ, ПТНЗ за цим проектом на прикладах використанням Stem-освіти ;
 • Визначити структуру розділів курсу/уроку та передбачити інтегровані завдання на прикладах предметів природничо-математичних дисциплін та ІТ;
 • Скомпонувати та  розмістити навчальний матеріал   в середовищі Moodle на прикладах природничо-математичних дисциплін та ІТ;
 • Створити й наповнити навчальним змістом власні комунікативні сервіси (веб-сайти, блоги, форуми…);
 • Визначити  цінність, сформулювати функції  та розробити схематичні моделі вчителя-тьютора та управлінця-тьютора в дистанційному навчанні ЗНЗ, ПТНЗ;
 • Розробити власну концепцію та спільний  план організації дистанційного навчання в ЗНЗ та ПТНЗ і застосувати на     практиці