Мета: ознайомити вчителів з можливостями сервісів Веб 2.0, зокрема сервісів Google, та перевагами їх використання в діяльності вчителя

Завдання курсу: 

  • розвиток інформаційної культури сучасного педагога;
  • формування інформаційно-комунікаційної компетентності щодо використання сучасних мережних технологій у професійній діяльності;
  • підготовка педагогів до використання та створення мережного освітнього контенту. 


Мета курсу: вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки вчителів початкових класів внаслідок поглиблення, розширення та оновлення знань.

Очікувані результати:

  • осучаснення знань учителів початкових класів щодо змісту навчального матеріалу  з природознавства;
  • оволодіння методикою вивчення елементів астрономії на уроках природознавства, організації спостережень учнів за зоряним небом;
  • підготовка вчителя до роботи з астрономічними картами.

Мета курсу: 

підготовити вчителів Миколаївської області, які навчають, або збираються навчати інформатиці учнів початкових класів до якісної організації навчально-виховного процесу під час навчання предмету "Інформатика" в початковій школі.

Завдання курсу: 

  • підвищити кваліфікацію вчителів з питань навчання інформатиці учнів 2-4 класів початкової школи;
  • розвинути уміння вчителів працювати застосовуючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій з нормативною базою та науково-методичними і навчальними матеріалами до навчання інформатиці молодших школярів. 
  • сформувати компетентності педагогів з самостійного оновлювання власних знань та умінь з приводу організації навчально-виховного процесу у 2-4 класах під час навчання інформатиці.