Ґендерна рівність наразі стає центральним показником розвитку кожної країни, а в умовах глобалізації сучасне суспільство вимушене щоразу звертатися до проблем ґендерної нерівності. Досягнення ґендерної рівності є ключовим елементом у реалізації захисту прав людини, підтримки демократії та забезпечення принципу верховенства права.

Сучасна українська література у форматі дослідження тексту й підтексту. Нові імена митців слова, літературознавчі інновації і класичні методичні прийоми в роботі з текстом. Про все це пропонованому в дистанційному курсі. 

Курс передбачає систематизацію знань щодо основних норм сучасної української літературної мови, текстоцентричного підходу у вивченні предмета, використання технології розвитку критичного мислення на уроці української мови; удосконалення культуромовних якостей філолога ХХІ століття.