Курс з підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти

Напрям: Учителі початкових класів (2 клас)  (очно-дистанційна форма навчання).

Група № 73. Термін проведення: з 27.03.2019.  по 01.10.2019

І настановна (очна)  сесія: аудиторних – 24 год. 27.03–29.03. 2019

ІІ дистанційний етап: платформа  Moodle – 110 год. (дистанційний, керована самостійна робота з 30.03–04.09.2019

ІІІ підсумкова (очна) сесія: аудиторних – 16 год. 30.09–01.10. 2019